Energy Healing

Wat is Energy Healing

Energy Healing vindt zijn oorsprong bij de Tibetaanse meester Djwhal Kuhl, – uiteengezet in de boeken van Alice Bailey, o.a Esoterische Genezing –  en bij de yoga filosofie. Het is de wetenschap van de chakra’s en hun energetische balans.

Esoterische Genezing betekent: ‘Genezing van binnenuit’. De filosofie die hieraan ten grondslag ligt gaat er van uit dat wij meer zijn dan ons zichtbare fysieke lichaam en dat wij zelfs meer zijn dan onze psyche. Alles is energie. En ieder mens, ieder levend wezen heeft een energieveld dat het fysieke lichaam doordringt en omgeeft. Dit energieveld fungeert als blauwdruk van het fysieke lichaam. Verstoringen in dit energieveld, kunnen leiden tot lichamelijke klachten en ziekte, of tot psychische problemen. In Esoterische Genezing probeert de therapeut de balans in het energieveld op de subtiele niveaus te herstellen, waardoor genezing van binnenuit plaatsvindt en de fysieke of psychische  klachten mogelijk  verminderen of verdwijnen.

Het energieveld, ook wel energie-lichaam of ‘aura’ genoemd, bestaat uit meerdere dimensies –lichamen-, die steeds subtieler van energie zijn: het etherisch lichaam, het emotionele-, mentale-, intuïtieve- en zielen lichaam. Het fysieke lichaam is een onderdeel van dit energieveld. Het heeft echter zo’n grote dichtheid, dat het voor ons stoffelijk lijkt. Hoe subtieler, hoe oorspronkelijker, hoe dichter bij een natuurlijke kern en innerlijke balans, zou je kunnen zeggen.

Een healer werkt met gebieden binnen het energetisch lichaam die zwak of overbelast zijn. Door het gebruik van verschillende balancerende technieken kan het energieveld worden teruggebracht naar een stromende, gezonde, harmonieuze staat.

De genezer gebruikt doorgaans de gevoeligheid in de handen en intuïtieve waarneming om het energieveld te onderzoeken en veranderingen aan te brengen in de stroom van energieën. Energy healing is meditatief werk, waar subtiele verandering in de energieën en krachten gefaciliteerd worden door de genezer. De healer maakt geen gebruik van aanraking, maar werkt op het niet-fysieke energieveld rond het lichaam.

Hoe veel bezoeken

Er is geen strikte regel hoeveel bezoeken nodig zijn. 1 sessie kan voor jou misschien al heel veel effect hebben. Maar voor de meeste cliënten (zeker indien energy healing nieuw is) duurt het doorgaans minimaal 3 bezoeken om een heilzaam evenwicht te bereiken.
Sommige cliënten vinden het fijn om reguliere energie healing sessies in te plannen zodat je zorg draagt een continue balans in je energiesysteem. Dit als een preventieve maatregel en voor de positieve effecten van een evenwichtig en authentiek leven.

Zie voor meer informatie over mijn opleiding en ons netwerk.